اپسیلون
مطالب آموزشی-نمونه سوال-نرم افزار آموزشی و ...

مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 31 فروردین‌ماه سال 1390

از بــیـت آل طـاهـا آتـــش کــشــد زبـانــه 

  

 

از بیت آل طاها آتش کشد زبانه                گویی شده قیامت برپا درون خانه

برپاست شور محشر از عترت پیمبر       خلقند مات و مبهوت از گردش زمانه

اهریمنان نمودند خون قلب مصطفی را       در منظر خلایق بی جرم  و بی بهانه

در پشت در فتاده، امالائمه از پا                دارد فغان ز دشمن آن گوهر یگانه

زینب به ناله گوید کشتند مادرم را             این یک ز ضرب سیلی آن یک ز تازیانه

درخون فتاده زهرا، چون مرغ نیم بسمل          محسن فتاده چون گل پرپر در آستانه

در پشت زانوی غم، پژمان نشسته حیدر        مانده حسین مظلوم،حیران در آن میانه

از نقش خون و دیوار پرسد ز حال زهرا             وز زخم سینه گیرد از میخ در نشانه

دارد حسن شکایت، از کینه مغیره                           ریزد ز دیدگانش یاقوت دانه دانه

با پهلوی شکسته،چون مرغ بال بسته                  زهرا به خون نشسته در کنج آشیانه
طبقه بندی:
ارسال توسط عباسعلی حیدری
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 28 فروردین‌ماه سال 1390

زلزله و سونامی وحشتناک ژاپن شوک بزرگی برای تمام دنیا بود و شاید تا ماهها اسم این کشور زیبا تداعی کننده‌ی سیل و خرابی باشد. اما در جریان آسیب هایی که از زلزله و سونامی ژاپن دامنگیر مردمش شد ژاپنی ها با شیوه های رفتاری مثبت درس هایی را به همگان آموختند که بازگو نمودن آنها نقطه عطفی خواهد بود بر ترویج گزینه های مثبت این فرهنگ ارزشمند و قابل تحسین ...ادامه مطلب...
طبقه بندی:
ارسال توسط عباسعلی حیدری
مرتبه
تاریخ : سه‌شنبه 23 فروردین‌ماه سال 1390

 

برای دریافت فایل مربوط به برنامه ی امتحانات نهایی و هماهنگ از اول ابتدایی تا پیش دانشگاهی در خرداد ماه ۹۰ مخصوص دانش اموزان و داوطلبان آزاد خارج از کشور  روی لینک زیر کلیک کنید: 

 

دریافت 
طبقه بندی:
ارسال توسط عباسعلی حیدری
مرتبه
تاریخ : سه‌شنبه 23 فروردین‌ماه سال 1390

بارم دروس ریاضی و مبانی کامپیوتر و انفورماتیک
سال  تحصیلی 90-1389
تذکرات مهم :

رعایت بارم بندی درطرح سؤالات امتحانات نهایی الزامی ولی درامتحانات داخلی پیشنهادی است. بدیهی است رعایت بارم بندی درطراحی سئوالات امتحانات هماهنگ کشوری یا استانی از تضیع حق دانش آموزان جلوگیری خواهد کرد.
2- بر اساس تبصره 1/2 ماده 19 آیین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی ، سؤالات امتحانات نوبت شهریور مراکز پیش دانشگاهی که به صورت هماهنگ منطقه ای طراحی می شود براساس20 نمره و همانند بارم بندی امتحانات جبرانی مربوطه می باشد.
بارم بندی دروس دوره ی متوسطه در دبیرستان های بزرگسالان همانند بارم بندی نوبت شهریور است.
مواردی ازکتاب درسی که مطالعه آزاد اعلام گردیده در ارزشیابی ها لحاظ نمی گردد
.

بارم بندی ریاضیات (1 )

فصل

عناوین

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

 

اول

از اعداد طبیعی تا پایان اعداد اعشاری

1.5

1

2

اعداد حقیقی- تقریب های اعشاری اعداد حقیقی

1

نمادها و زبان ریاضی

1.5

دوم

از ابتدای فصل تا پایان تفاضل مجموعه ها

1.5

-

1.5

مجموعه های متناهی و نامتناهی مشخص کردن مجموعه ها

1.5

-

سوم

توان رسانی وقواعدآن

1.5

1

2

نمادعلمی

0.5

ریشه گیری

1.5

چهارم

تفریق و قرینة اعداد- تقسیم و معکوس اعداد

0.5

2

3

عبارت های جبری

2.5

اتحادها و تجزیه

3

پنجم معادله

1

1

1.75
رابطة خطی

2.5

از شیب تا پایان خط های عمود برهم-2.52.25
دستگاه معادلات خطی دو مجهولی- فاصلة دونقطه-1.5
ششم نسبت های مثلثاتی -32
هفتم ازابتدای فصل تا پایان ساده کردن عبارت های گویا -1.52
از ابتدای تقسیم چندجمله ای ها تا پایان فصل -1.5
هشتم معادلات درجة دوم وحل آن ها -32
نهم نامعادلات درجة اول -21.5

جمع

20

20

20


  بارم بندی ریاضیات ( 2)

فصل

بخش

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

اول

دنباله ها

2

1

2

تقریبات اعشاری

1

ریشه گیری وبه توان رسانی اعداد

2

دوم

رابطه وتابع - دامنه وبرد

3

1

3

توابع خطی

وارون یک رابطه - توابع یک به یک

3

بازه ومقدار تابع

سوم

تو ا بع خاص

3

2.5

4

رسم نمودار برخی از توابع درجه دوم به کمک انتقال تابع 2 f(x) = x

توابع گویا و رادیکالی

نامعادله و تعیین علامت

4

تعیین علامت چند جمله ای درجه دوم

چهارم

توابع نمایی

2

3.5

3

لگاریتم و تابع لگاریتمی

-

محاسبه لگاریتم یک عدد

-

قوانین لگاریتم ها وحل معادلات لگاریتمی

-

پنجم

زاویه و اندازه زوایا- واحد دیگری برای اندازه گیری زاویه

-

2

4

شناخت دایره مثلثاتی وتعیین مقادیرآن

-

تابع مثلثاتی- منحنی توابع مثلثاتی

-

4

رابطه بین منحنی سینوسی و دایره مثلثاتی- کاربردهایی از مثلثات

-

ششم

تساوی و جمع دو ماتریس- ضرب عدد در ماتریس- قرینه ی ماتریس

 

-

3

2

ضرب ماتریس ها- حل دستگاه دو معادله دو مجهولی با استفاده از ماتریس
-

هفتم

شمارش- اصل ضرب  

-

3

2

جایگشت

-

ترکیب

-

جمع

 

20

20

20

 
بارم بندی ریاضیات (3 ) علوم تجربی


فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور

اول

8

4

دوم

12

7

سوم

-

5

چهارم

-

4

جمع

20

20


  بارم بندی ریاضیات ویژه علوم انسانی


فصل

نوبت اول

نوبت دوم و

شهریور

اول

13.5

7.5

دوم (تا پایان مسائل صفحه67)

6.5

7.5

 دوم (از صفحه 67تا آخرفصل)

-

سوم

-

5

جمع

20

20


بارم بندی جبر و احتمال


فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور

اول

10

5.5

دوم(تابخش2ـ8 در صفحه67)

10

5.5

دوم(ازبخش2ـ8 درصفحه67 تا آخرفصل)

ـ

سوم

-

2

چهارم

-

7

جمع

20

20


    بارم بندی حسابان

فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور

اول

10

4

دوم

10

4

سوم

-

3

چهارم

-

4

پنجم

-

5

جمع

20

20


    بارم بندی هندسه (1)

فصل

بخش

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

اول

1-1

3.5

2.5

3.5

1-2

1-3

1-4

3.5

1-5

1-6

3

1.5

1-7

دوم

2-1

4

2.5

2

2-2

4.5

3

سوم

3-1

1.5

-

2

3-2

-

2

3-3

-

3

3.5

3-4

-

3-5

-

2.5

3-6

-

چهارم

4-1

-

2

1.5

4-2

-

4-3

-

3

1.5

4-4

-

4-5

-

2.5

1.5

4-6

-

جمع

 

20

20

20


بارم بندی هندسه (2)

فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور

اول

12

5

دوم (تا صفحه74 ، رابطه طولی در دایره)

8

5

 دوم (ازصفحه74 ، رابطه طولی در دایره تا آخرفصل)

-

سوم

-

5

چهارم

-

5

جمع

20

20

 

بارم بندی آمار و مدل سازی

فصل

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

اول

2

-

2

دوم

5

1

2

سوم

2

-

2

چهارم

4

2

3

پنجم

7

2

3

ششم

-

4.5

4

هفتم

-

4.5

4

هشتم

-

این فصل اختیاری می باشد .

-

-

پروژه کتبی 6 نمره

-

جمع

20

20

20

    توجه :    اهداف آموزشی  این درس بدون  اهمیت  دادن به  انجام  پروژه  محقق  نمی شود و نمرات کلاس نیز نمی تواند آن را پوشش دهد.
 پروژه در نوبت اول در ارزشیابی مستمر ملحوظ می شود ودرنوبت دوم لازم است پروژه به صورت کتبی  به عنوان قسمتی از ارزشیابی پایانی ( بر اساس چک لیست کتاب راهنمای معلم ) منظور شود.درس مبانی کامپیوتر و انفورماتیک

بارم بندی درس مبانی کامپیوتر و انفورماتیک

الف ـ ارزشیابی مستمر نوبت اول و دوم:  

ارزشیابی مستمر

فعالیت تکمیلی

نمره کلاسی

کار عملی

جمع

نوبت اول

-

10

10

20

نوبت دوم

5

5

10

20

ب ـ ارزشیابی پایانی :

عنوان فصل یا درس

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

فصل 1 : پردازش داده ها

1.5

-

1

فصل 2: سیستم های اطلاعاتی

2

5/.

1.5

فصل3:  ارتباطات و تبادل اطلاعات

2

5/.

1.5

فصل 4: شبکه جهانی اینترنت

2.5

5/.

1.5

فصل5 : تأثیرات رایانه در زندگی امروز

2

5/.

1.5

فصل 6 : واحد سیستم

2

5/.

1.5

فصل 7 : وسایل ورودی و خروجی

1

0.5

1.5

فصل 8 : حافظه های جانبی

1

0.5

1.5

فصل 9:   نرم افزارهای سیستم

-

2

1.5

فصل 10 : نرم افزارهای کاربردی

-

1.5

1

فصل 11 : فرایند برنامه نویسی

-

3

3

فصل 12 : برنامه نویسی به زبان ویژوال بیسیک

-

4

3

پروژه ی Word

3

-

-

پروژه ازسایرکارگاه های نوبت اول

3

-

-

پروژه ی ویژوال بیسیک

-

4

-

پروژه ازسایرکارگاه های نوبت دوم

-

2

-

جمع

20

20

20

تذکّرات:

1- درارزشیابی پایانی نوبت اول ودوم ، 14 نمره برای آزمون کتبی و 6 نمره برای پروژه از کتاب کار منظور شده است. 2- هدف از ارزشیابی کتبی فقط ارزشیابی محفوظات دانش آموزان نیست.لذا، ارزشیابی باید به گونه‌ای باشد که سطوح مختلف مهارت‌های ذهنی از قبیل تجزیه و تحلیل ، ترکیب، استدلال و بیان ارتباطات را نیز ارزیابی کند.
3-  فعالیت های تکمیلی وپروژه ها، به منظور ایجاد فرصت تحقیق برای دانش آموزان دریکی ازموضوعات مربوط به رایانه و هم چنین ارتباط آن با زندگی روزمره ، در نظر گرفته شده اند.

4-  در انتهای کتاب برای هر فصل ، چند فعالیت تکمیلی وجود دارد. هر دانش آموزمی تواند یکی از آن ها را انتخاب کند. حتی دانش آموزان می توانند فعالیت های دیگری در ارتباط با موضوع درس پیشنهاد کنند.

5-  هردانش آموزموظف است درطول سال تحصیلی حداقل یک فعالیت تکمیلی ودرهرنیمسال تحصیلی، یک پروژه ی عملی مربوط به کتاب کاررا انجام دهد.

6-  دانش آموزان می توانندپروژه هارا به صورت گروهی انجام دهند، لکن دبیر مربوطه از تقسیم کاردرگروه اطمینان حاصل نماید.

7- درارزش یابی فعالیت وپروژه،مقایسه ای بین فعالیت هاوپروژه های دانش آموزان نبایدصورت گیرد.روش ارزش یابی فعالیت ها وپروژه ها به گونه ای است که هرکدام بامعیارهای از پیش تعیین شده ارزیابی می شوند.هر معیار ، تعیین کننده ی یک ویژگی مهم است که دانش آموز در زمان انجام فعالیت یا پروژه و دبیر نیز در زمان ارزش یابی باید در نظر داشته باشند.

8- ارزش یابی کار عملی براساس چک لیست نحوه انجام فعالیت های کارگاهی و رعایت قوانین حضور در کارگاه توسط دبیر محترم انجام شده و به عنوان 10 نمره در ارزشیابی مستمر نوبت اول و دوم منظور می شود.

9- درکتاب کارمبانی علم رایانه 18کارگاه در نظر گرفته شده، که دانش آموزان حداقل 14 کارگاه را باید انجام دهند. اجرای کارگاه شماره 1 (واحد سیستم)، کارگاه 8 ( Word ) ، کارگاه 10 ( Excel ) ، کارگاه 11 ، 12 و 13 (ویژوال بیسیک) الزامی است.

10- برای هر کارگاه یک جلسه 2 ساعته در نظر گرفته شود.

11- در ارزش یابی دانش آموزان در مواردی که انجام عملی از چند روش امکان پذیر است، دانستن یک روش کافی است.

12- معلمان محترم با بررسی نمونه فعالیت های آموزشی ارائه شده در سایت گروه رایانه، فعالیت های آموزشی مناسب دیگری طراحی کرده و در کارگاه عملی اجرا کنند. در صورت تمایل می توانند فعالیت های آموزشی طراحی شده را برای گروه رایانه ارسال نمایند تا برای استفاده سایر همکاران با نام آنان در سایت مطرح شود.


جدول زمان‌بندی تدریس فصول کتاب مبانی علم رایانه( پیشنهادی )

فصل ها

ساعات نظری

نوبت اول

فصل 1: آشنایی با پردازش داده‌ها

2

فصل 2: آشنایی با سیستم‌های اطلاعاتی

2

فصل 3: تبادل اطلاعات و ارتباطات

2

فصل 4: شاهراه اطلاعات و اینترنت

2

فصل 5:‌جایگاه و تأثیرات رایانه در زندگی امروز

2

فصل 6 : واحد سیستم

2

فصل 7:‌ وسایل ورودی و خروجی

1

فصل 8: حافظه‌های جانبی

1

نوبت دوم

فصل 9:‌نرم افزارهای سیستم

2

فصل 10: نرم افزارهای کاربردی

1

فصل 11: حل مسئله و اصول برنامه نویسی

5

فصل 12: برنامه نویسی به زبان QBASIC

6

لازم به ذکر است که تقسیم‌بندی جلسات، قابل تغییر است و گاهی می‌توان از زمان تخصیص داده شده به یک جلسه، برای پوشش مطالب جلسات قبل یا بعد استفاده کرد.

به دلیل نیازدانش آموزان به مهارت های عملی، پیشنهادمی شودکه این درس3 واحدی به صورت 1 ساعت نظری و2 ساعت عملی در هفته تدریس شود.  

 

منبع: http://motavaseteh.talif.sch.ir
طبقه بندی:
ارسال توسط عباسعلی حیدری
مرتبه
تاریخ : پنج‌شنبه 18 فروردین‌ماه سال 1390

جزوه ی زیر حاصل تلاش همکاران ارجمند ما در خانه ی ریاضیات یزد با نام همگام با ریاضی یک تهیه شده است.این مطالب با رویکرد حل مساله در دو بخش فعالیت و تمرین ارایه شده است و می تواند برای دانش آموزان علاقه مند منبع بسیار خوب و مکملی باشد. امید آنکه استفاده کنید و پدید آورندگان را از دعای خیر خود محروم نسازید 

 

 دانلود جزوه ی همگام با ریاضی یک 

 

 

منبع : www.yazdmath.com 
طبقه بندی:
ارسال توسط عباسعلی حیدری
ذکرایام هفته
تنظیم عباسعلی حیدری
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

خرید سریال کره ای

قالب وبلاگ