اپسیلون
مطالب آموزشی-نمونه سوال-نرم افزار آموزشی و ...

مرتبه
تاریخ : شنبه 21 اسفند‌ماه سال 1389

ریاضی درس خشک و درس سردی است

ریاضی بهر ما همچون نبردی است

نبردی کاندر آن تیغت مداد است

حریف و دشمنت مشق زیاد است

نبردی کاندر آن خونت نریزند

ولی صفرت به رنگ خون نویسند

به میدان نبردش چون نهی پا

نگاهت را بگردانی به هر جا

به هر سو بهر قتلت ایستاده

چهل فرمول تابع های ساده

به مشرق خیل خط های عمودی

به مغرب شصت و دو سور وجودی

که فرمول های آن بی حد و حصر

بود در صورت و در مخرج کسر

براکت این طرف با قدر مطلق

در آن سو حد و انتگرال و مشتق

دو صد لعنت بر این اقوام سینوس

به تانژانت و کتانژانت و کسینوس

خلاصه می کنم دیگر کلامم

قبولش می کنی یا نه ندانم

به میدان پا منه کارت خراب است

در اینجا نمره ی بیست همچون سراب است
طبقه بندی:
ارسال توسط عباسعلی حیدری
مرتبه
تاریخ : سه‌شنبه 10 اسفند‌ماه سال 1389

تابع عشق تو را دامنه‌اش پیدا نیست

                    یک‌به‌یک هست ولی بهر دلم پوشا نیست

می‌هراسم که چو معکوس نمایم آنرا

                         آشکارا شود آن رابطه که پیدا نیست

راستی گر به تو بسیار شوم من نزدیک

                     عشق پاکت به کجا میل نماید جا نیست

گر تو خواهی که در آغوش تو من جا گیرم

                  تابع ، فرد خودت زوج نما ، پروا نیست

منحنی دلت از رأس شکسته است چه باک

                      که مماس دل من هست ولی آنجا نیست

 رفع ابهام نمودم ز خم لبهایت

                  پس سخن ساده بگو وقت غم و حاشا نیست

هر چه من روی نمودار رخت گردیدم

                    باز یک نقطه‌ی بحرانی آن پیدا نیست

من بیچاره اسیر خم گیسوی توام

                     این چنین تابع بی چون و چرا هر جا نیست

چون سعادت سر و کارش به توابع افتاد

                    بیکران تر ز نگاهش به همه دنیا نیست.
طبقه بندی:
ارسال توسط عباسعلی حیدری
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 4 اسفند‌ماه سال 1389

 

باز هم خواب ریاضی دیده ام                    

خواب خطهای موازی دیده ام 

                    خواب دیدم می خوانم ایگرگ زگوند            

                     خنجر دیفرانسیل هم گشته کند

از سرهر جایگشتی می پرم                      

دامن هر اتحادی میدرم

                  دست و پای بازه ها را بسته ام                 

                   از کمند منحنی ها رسته ام 

شیب هر خط را به تندی می دوم                

گوش هر ایگرگ وشی رامی جوم 

                 گاه در زندان قدر مطلقم                        

                 گه(گاه) اسیر زلف حد و مشتقم

گاه خط ها را موازی میکنم                       

با توانها نقطه بازی می کنم 

                   لشگری دارم ز تمرین بی شمار                    

               تیغی از فرمول دارم در کنار 

ناگهان دیدم توابع مرده اند                        

پاره خط ها، نقطه ها، پژمرده اند 

                           در ریاضی بحث انتگرال نیست                  

                             صحبت از تبدیل و رادیکال نیست  

 از لگ و بسط و نپر آثار نیست

 رد پایی از خط و بردار نیست

                           کاروان جذر ها کوچیده است                     

                           استخوان کسر ها پوسیده است            

صفر صفرم هم دگر مبهم نبود                   

هیچکس را زین مصیبت غم نبود

                      آری آری خواب افسون می کند                  

                      عقده ها از سینه بیرون می کند

       

                        مردم از این ایکس و ایگرگ داد، داد            

                                روزها ی  بی ریاضی یاد باد.
طبقه بندی:
ارسال توسط عباسعلی حیدری
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 13 دی‌ماه سال 1389

تقدیم به دوستداران ریاضی 
طبقه بندی:
ارسال توسط عباسعلی حیدری
ذکرایام هفته
تنظیم عباسعلی حیدری
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

خرید سریال کره ای

قالب وبلاگ